Türkçe  English
 
Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi ABD
 
 

İletişim Bilgileri


E-Posta   mehmetoz@sakarya.edu.tr
Telefon   0 264 614 10 33Kişisel Bilgiler


Doğum yeri   Kaynarca
Doğum tarihi   25.07.1961

 

 

Lisans:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans:
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Yahya Kemâl ve Nesirlerinde Eğitim)
Doktora:
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Divan Edebiyatı Münakaşaları, 1902 - 1928 )

MESLEKİ GEÇMİŞ
1983-1992
Malatya Lisesi Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği
1992-1997
Arifiye Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ve Müdür Yardımcılığı
1997-2001
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Okutmanlığı
2001-
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (23.10.2002 - 07.01.2005)
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Senato Temsilciliği (20.02.2004)
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Editörlüğü (Nisan 2003 Sayı 5ten itibaren)
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı (2005)


VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
Türk Dili I-II
Yeni Türk Edebiyatı I
Yeni Türk Edebiyatı II
Yeni Türk Edebiyatı III
Çağdaş Türk Edebiyatı
Çocuk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı II (Yeni Türk Edeabiyatı)
Özel Öğretim Yöntemleri I, II
Okul Deneyimi I, II
Öğretmenlik Uygulaması
 
YÜKSEK LİSANS
Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı
Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Metin Tahlili
Okul Deneyimi I, II
Öğretmenlik Uygulaması


YAYINLARI Ve SEMİNERLER
1. Yahya Kemal ve Nesirlerinde Eğitim, 1990 ( Yüksek Lisans Tezi )
2. Divan Edebiyatı Münakaşaları 1902-1928,( Doktora Tezi )
3. Orhan Veli Kanık Üzerine Bir Kitap, Türk Edebiyatı, Ocak, 1996 Yıl: 24, Sayı: 267
4. “Fikret’in Eğitim Yöneticiliği ve İstifaları”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan 2003, Sayı:5
5. “Tevfik Fikret’e Ait Bazı Şiirlerin Hikayesi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 2003, Sayı:6
6. "Mustafa Kutlu\\\\\\\'nun Mavi Kuş Hikâyesi ve Deli Kenan", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 2004, Sayı: 8
7. "Sait Faik ve Mustafa Kutlu\\\\\\\'da Benzer İki Tip", Ölümünün 50. Yılında SAİT FAİK ABASIYANIK\\\\\\\'ı Anma Günleri (18-19 Ekim 2004) Bildirilir, SAÜ Rektörlüğü Yayınları 2005,

KATILDIĞI KONFERANS VE SEMPOZYUM
1. Sakarya Üniversitesi Rektörlük Personeline “Türkçe ve İmlâ Kuralları” Konusunda Seminer, Sakarya, 2000
2. “Türk Dili ve Türkçe” Konulu Konferans, SMYO, Sakarya, 2001
3. “Türk Edebiyatında Eski-Yeni Meselesi” Konulu Konferans, Hendek Belediyesi Rasim Paşa Kültür Merkezi Konferans Salonu, Sakarya, 02.05.2002
4. “II. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı”, Sakarya Üniversitesi Konferans Salonunda Oturum Başkanlığı, Sakarya, 16-18 Ekim 2002
5. “Ölümünün 66. Yıl Dönümünde Mehmet Âkif ERSOY” Konulu Panel Başkanlığı ve “Mehmet 6. Âkif’in Gözden Kaçan Bir Şiiri-Dirvas Üzerine” Konulu Konuşma, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Sakarya, 27.12.2002
7. “Sait Faik’in Karanfiller ve Domates Suyu Adlı Hikayesinin Tahlili”, Eğitim Fakültesi ve Hendek Belediyesi’nin İşbirliği ile Sait Faik’i Anma Programı, Hendek Belediyesi Rasim Paşa Kültür Merkezi Konferans Salonu, Sakarya, 13.05.2003
8. "Türkiye\\\\\\\'de Çocuk Edebiyatı Kültürü Açısından Eğitim Fakültelerinde Okutulan Çocuk Edebiyatı Dersleri", I. SAKARYA ÇOCUK
 
Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Intimets Grundtvig Erasmus
Kullanıcı Adı:   Şifre: