Türkçe  English
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet SAKİN
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi ABD
 
 

İletişim Bilgileri


E-Posta   asakin@sakarya.edu.tr
Telefon  Kişisel Bilgiler


Doğum yeri   İstanbul
Doğum tarihi   1973

 

 

Adı Soyadı: AHMET SAKİN
Doğum Tarihi: 1973
Doğum Yeri: İstanbul
Öğrenim Durumu:

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Eğitim Bilimleri, Eğitim Programı ve Öğretimi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
1997
Y. Lisans
Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi-Teftişi-Planlaması ve Ekonomisi
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
2000
Doktora
İlköğretim / Okul Öncesi Öğretmenliği
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2007

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :
“Okul Yöneticisinin Sembolik Liderlik Davranışları” Prof. Dr. Mehmet Şişman
Doktora Tezi Başlığı  ve  Danışmanı :
“Okul Öncesi Öğretmenlerin Mesleki Etik Davranışlar Hakkındaki Görüşleri İle Ahlaki Yargı Düzeyleri Ve Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi” PROF. DR. AYLA OKTAY, YRD. DOÇ. DR. OYA RAMAZAN
Görevler:

Görev Unvanı
Görev yeri
Yıl
Arş.Gör.
Eğitim Fakültesi, Sakarya Üniversitesi
1998-2001
Arş.Gör.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi
2001-2007
Dr. Arş.Gör.  
Eğitim Fakültesi, Sakarya Üniversitesi
2007-2008
Yrd. Doç. Dr.
İlköğretim Bölümü, Eğitim Fakültesi, Sakarya Üniversitesi
2008-
Yönetim görevi
 Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
2010-

Projelerde Yaptığı Görevler :
“Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş Projesi” (2001-2005) Marmara Üniversitesi-MEB-UNICEF (Program Grubunda Görev aldı) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ayla OKTAY
“Çocuklara yönelik eğitici araç yapımı”, Bolluca Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Eğitici Anne Semineri, İstanbul, 2005 (Konuşmacı)
 “Bakıcı Anne Eğitim Programı” (2004) Okul Öncesi dönem çocuklarında motor gelişim. SHÇEK, Mustafa Kemal Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Eğitim Merkezi, Ümraniye, İstanbul
Uluslar arası TESSLA Dil Edinimi ve Kültür İlişkisi Konferansı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 28 Şubat-2 Mart 2007 (Sosyal ve Teknik Komite)
 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
High Scope Program Association.  
Harvard Family Research Project, Harvard University
Eğitim Bilimleri Derneği (Yönetim Kurulu)
Türkiye Okulöncesi Eğitimi Geliştirme Derneği (Gönüllü)
Sivil Toplum Kuruluşlarına Üyelik
TEMA Vakfı,  DSTİ (Denizciler Sivil Toplum İnsiyatifi), Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 
 
ESERLER
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Oktay, A. ve Çalışma Grupları, “The Project of Transition From Preschool Education to Primary Education (Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş Projesi)” Now and Future of The Preschool Education Within European Union Accession Process Symposium (With International Patricipation), Kıbrıs, Vol. I, 75-95, YA-PA, 27-30 Haziran 2006
Ramazan, O. ve Ahmet Sakin, “Investigation of Moral Judgement Level of Preschool and Primary School Teacher Candidates”  Now and Future of The Preschool Education Within European Union Accession Process Symposium (With International Patricipation), Kıbrıs, Vol. II, 189-200, YA-PA, 27-30 Haziran 2006
Ramazan, O. ve Ahmet Sakin, “The Examination of The Constructive Thinking Skills of The Students of Pre-School Teaching Department in Terms of Different Variables (Okul Öncesi Öğretmenliği 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Yapılanmacı Düşünme Stillerinin Karşılaştırılması)” 2nd. International Preschool Education Conference (Early Education for The Participant Society), İstanbul, Marmara University, 24-27 October 2007
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Sakin, A., “İlköğretimde Okul Yöneticisinin Sembolik Liderlik Davranışları”, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 7-9 Haziran 2001
Sakin, A., “Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitim”, I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 28-30 Kasım 2001
Oktay, A. Ve Ahmet Sakin, “Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin Eğitim-Öğretim ve Araştırma Olanaklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" (İstanbul örneği)”, Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İZMİR, 1-4 Ekim 2003
Yalçınkaya, T ve Ahmet Sakin, “Geleneksel Oyuncaklarımız ve Eyüp Semti”, I. Halkbilim Sempozyumu “Halkbiliminde Çocuk”, 245-250, Osmangazi Üniversitesi, HAMER, Eskişehir, 30 Eylül- 1 Ekim 2004
Yalçınkaya, T ve Ahmet Sakin, “Okul Öncesi Eğitimde Eğitici Araç Yapımı I. Dersinde Kavram Gelişimine Yönelik Materyal Hazırlama”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005,Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Ocak 2005
Diğer yayınlar :
Çakır, T ve Ahmet Sakin, “İlköğretimde Çoklu Zeka Teorisinin Uygulanabilirliği”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa, 23-26 Ekim 2002
 
 
Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Intimets Grundtvig Erasmus
Kullanıcı Adı:   Şifre: