Türkçe  English
 
Yrd.Doç.Dr. Mustafa BEKTAŞ
İlköğretim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği ABD
 
 

İletişim Bilgileri


E-Posta   mbektas@sakarya.edu.tr
Telefon   0 264 614 10 33 - 184Kişisel Bilgiler


Doğum yeri  
Doğum tarihi   1975

 

 

 

Öğrenim Durumu:
 
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
1994–1998
Y. Lisans
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Sakarya Üniversitesi
1998–2001
 
Doktora
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi
2003–2007
 

  

Akademik Unvanlar:

     Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2008

 

Yayınlar 

     Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  • Bektaş, M. “Hayat Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Farklı Baskın Zekâ Gruplarında Yer Almalarının Proje Başarıları ve Tutumlarına Etkisi” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14. sayı.
  • Bektaş, M. “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15. sayı.
  • Bektaş, M.“Hayat Bilgisi Dersinde Ailelerin Çoklu Zekâ Kuramı Hakkında Bilgilendirilme Biçimlerinin Öğrencilerin Proje Başarıları ve Tutumlarına Etkisi”, Değerler Eğitimi Dergisi.
  • Bektaş, M. ve Ata, B. “İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Proje Çalışmaları İle İlgili Öğrenci Görüşleri”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23. sayı.
           
              Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  • Bektaş, M. (2000). “6-9 Yaş Dönemi Çocuk Kitaplarının Dayanması Gereken Eğitsel Özellikler” (Poster Bildiri), I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu (Sorunlar ve Çözüm Yolları), 20-21 Ocak 2000, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi.
  • Bektaş, M ve Ayvaz A. (2009). “İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumları, (Sakarya Üniversitesi Örneği)”, (Sözlü Bildiri), VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
               Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
  • “HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN EL KİTABI (2009)” adlı kitapta yazılan bölümler:
              Hayat Ve Hayat Bilgisi Dersi
              Hayat Bilgisi Dersinin Dünü Bugünü
              Hayat Bilgisi Dersi Öğretimini Planlama
              Hayat Bilgisi Dersinde Bireysel Farklılıklara Yaklaşım
     

 
  •  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
2009-2010
Güz
SNE 303 Hayat Bilgisi Öğretimi
3
0
 
SNE 305 Drama
2
2
 
SNE 405 Öğretmenlik Uygulaması I
2
6
 
Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (Yüksek Lisans SNE)
3
0
 
İlkbahar
SNE 204 Sanat Eğitimi
1
2
 
SNE 302 Topluma Hizmet Uygulamaları
1
2
 
SNE Seçmeli: İlköğretimde Çoklu Zeka Kuramı Uygulamaları
2
0
 
SNE 406 Öğretmenlik Uygulaması II
2
6
 
SBE 214 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
3
0
 
OÖE 402 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları
2
0
 
Seç VI: İlköğretimde okul Çevre İlişkileri (Yüksek Lisans SNE)
2
0
 
     

Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Intimets Grundtvig Erasmus
Kullanıcı Adı:   Şifre: