Türkçe  English
 
Doç.Dr. Ahmet ESKİCUMALI
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretimi ABD
 
 

İletişim Bilgileri


E-Posta   ecumali@sakarya.edu.tr
Telefon   (0264 ) 614 10 33 - 216Kişisel Bilgiler


Doğum yeri   Sakarya
Doğum tarihi  

 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Doç. Dr. Ahmet ESKİCUMALI

Doğum Tarihi:  

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim

Gazi  Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

1985

Y. Lisans

 Eğitim Programları ve Öğretim

University of Wisconsin-Madison U.S.A

1989

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Eğitim Programları ve Öğretim

University of Wisconsin-Madison U.S.A

1994

 

Bütünleşik Doktora (Yüksek Lisans + Doktora): Doktora Tez Başlığı: Ideology and Curriculum: The Reconstruction of Turkish Curriculum for Social and Cultural Change; 1923-1946 Tez Danışmanı: Herbert M. Kliebard

Görevler:

Görev Unvanı

 Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

 Gazi Eğitim Fakültesi

1985-1986

Öğr.Gör.(TA)  

 University of Wisconsin, Madison U.S.A

1992-1994

Yrd.Doç.

 SAÜ Eğitim Fakültesi

1995- Dev.

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. TEACHWISE II, ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME, PROJE ORTAKLIĞI, DANİMARKA, ODENSE  (2010)

2. INTIMETS II, LIFE LEARNING PROGRAMME, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, PROJE ORTAKLIĞI (2010)

3.TEACHWISE I, ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME, PROJE ORTAKLIĞI, LETONYA, LİEPAJA (2009)

4. INTIMETS I. LIFE LEARNING PROGRAMME, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, PROJE ORTAKLIĞI (2009)

5. SOCRATES GRUNDTVIG I PROGRAMI KAPSAMINDA POWER, “DEĞİŞEN AVRUPADA POLİTİK FARKINDALIK” PROJESİNDE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADINA PROJE ORTAKLIĞI (2005–2007).

6. SOCRATES GRUNDTVIG I PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN “INNOVATIVE TRAINING METHODS FOR EDUCATIONAL STAFF IN THE FIELD OF ADULT EDUCATION (INTRESA) PROJESİ (MART 2004- 2006).

7. “ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA YENİDEN YAPILANMA” KONUSUNDA SAKARYA İLİ MERKEZ ÖZEL VE DEVLET LİSELERİNDE YÜRÜTÜLEN ALAN ARAŞTIRMASI ( OCAK 1999- AĞUSTOS 1999)

8. “ÖĞRETMENLER NASIL PLAN YAPIYORLAR? ÖĞRETMENLERİN PLANLAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ” KONULU SAKARYA İLİNDE YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA PROJESİ (EYLÜL 1998-HAZİRAN 1999)

9. “AVRUPA’DA ÜÇÜNCÜ NESLİN UYUM PROBLEMİ” KONULU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ARAŞTIRMA FONU TARAFINDAN KARŞILANAN VE AVRUPA’NIN BAZI ÜLKELERİNDE ( ALMANYA, HOLLANDA, FRANSA VE İSVİÇRE) YÜRÜTÜLEN PROJE (OCAK 1998- ARALIK 1998).

İdari Görevler:

Dekan Yrd.

 SAÜ Eğitim Fakültesi

1995- 2001

Senato Üyesi

 SAÜ Senatosu

1995- 2004

Bölüm Başk.

SAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1995- 2002

Anabilim Dalı Başkanlığı

SAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı

2002- Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyeliği

SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010-Devam Ediyor

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Eskicumalı, A., "The Effects of Internet Cafes on Social Change in Turkey: The Case Of Hendek" Tojet: The Turkish Online Journal of Educational Technology (ISI) , Cilt April 2010, volume 9 Issue 2, 197-204 pp., 2010

A2. Eskicumalı, A., Türedi, H., “The Rise of English Teaching in Turkish Curriculum” iojes: International Online Journal of Educational Sciences, December 2010, Volume 2 Issue (3), 738-771, 2010

A3. Eskicumalı, A., “Ideology and Education: Reconstructing The Turkish Curriculum for Social and Cultural Change, 1923 – 1946” The World of Science, Spring, Volume 1, Issue 2, 10 – 13, 1996

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Eskicumalı, A., Gür Erdoğan, D.,Arslan S., “Bilgi Toplumunda Öğretmen Adaylarının Türkiye ve Dünya Gündemine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi” International Science and Technology Conference (ISTEC), Famagusta, October 27 – 29, 2010

B2. Eskicumalı, A., “Control and Deskilling of Teachers in Turkey: A Critical Review of Teacher Guides” XIV World Congress of Comparative Education Societies (WCCES), İstanbul, June 14 – 18, 2010

B3. Eskicumalı, A., Gür Erdoğan, D., Arslan S., “Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İçin Hazırlanan Vitamin İlköğretim Eğitim Yazılımının İncelenmesi” 10TH International Educational Technology Conference (IETC), Istanbul, Nisan  26-28, 2010

B4. Eskicumalı, A.,Ucur, A., “Students Thoughts About Practibility Effectiveness  of  Dyned  Program (An Example of  Safranbolu)” 10TH International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Nisan  26-28, 2010

B5. Eskicumalı, A., Kaymakcan R., “ The Perception of Christianity in Textbooks in Modern Turkey” First World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), Mainz, September 8-13, 2002

B6. Eskicumalı, A., “The Social and Cultural Aspects of Teacher Education in Turkey” Balkan Society for Pedagogy & Education, Greece, February  23 – 24, 2001

B7. Eskicumalı, A., “What Was Scientific with The Scientific Curriculum Making of Bobbitt?” The National Conference on Curriculum History, Chicago, April 10-13, 1994

B8. Eskicumalı, A., “Teacher Socialization in The Workplace” Conference on The Current Reform Reports on Teaching and Teacher Education, University of Wisconsin – Madison, June 18 - 21, 1993

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Eskicumalı, A., “Eğitim ve Toplumsal Değişme: Türkiye’nin Değişim Sürecinde Eğitimin Rolü, 1923-1946”, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 19, Issue 2, 15–30, Şubat-Mart, 2003

D2. Eskicumalı, A., “Okul Bilgisinin Dağıtılması ve Eğitimde Gruplama” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı  29, 47 – 68, Kış 2002

D3. Eskicumalı, A., “Eğitim Programlarının Politik, Ekonomik ve Kültürel Boyutları” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7, 36-59, Nisan 2004

D4. Eskicumalı, A., Öztunç, M., “Aile Tutumlarının Çocukların Yaratıcı Yeteneği Üzerindeki Etkisi” Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, 23-40, Mart, 2001

D5. Eskicumalı A., Coşkun Z., “Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet: Okul Öncesi Dönemde Cinsiyet Rollerinin Öğrenilmesi” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 1-26,  Nisan 2003

D6. Eskicumalı,  A., “Eğitim ve Sosyal Değişme: Türkiye’nin Değişim Sürecinde Eğitimin Rolü”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı  45, 496-508, Mayıs-Haziran, 2002

D7. Eskicumalı, A., Gür Erdoğan, D., Arslan S., “Velilerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 19, 30-45, Mayıs 2010 ( Doçentlik Başvurusundan sonra yapılan yayın).

 

D8. Eskicumalı, A., Yaman, E., Yaman H., “Öğretmenlik Mesleğinin Sosyo-ekonomik Statüsü/ Bu Mesleğin Bir Bayan Mesleği Haline Dönüşmesi Durumu ve Eğitim Fakültesi Üzerine Bir Araştırma” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 53 – 68, Temmuz-Eylül 2001

D9. Eskicumalı, A., “Öğretmen Eğitimi ve Eğitim Sosyolojisi Dersleri” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 29 – 35, Nisan-Haziran 2001

D10. Eskicumalı, A., Eroğlu, E., “Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Eğitim Düzeyleri ile Çocukların Problem Çözme Yetenekleri Arasındaki İlişki” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 160 – 182, Nisan- Haziran 2001

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Eskicumalı, A., Arslan,S., Bildik,G., “Alternatif Öğrenme Yöntemi Olan Kavram Haritalarının Oluşturulması Ve Uygulanması İle İlgili Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi” 15.Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 7-9 Ekim 2009

E2.Eskicumalı, A.,Önce,B., "Yabancı Dil Öğretiminde Video Kullanımı ve Alternatif Teknoloji Olarak Video Paylaşım Siteleri" 3.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi,Çukurova, 16-20 Haziran 2007 

E3. Eskicumalı, A., Ekşioğlu, S., “Lise Gerçeği: Adapazarı Merkez Liseleri Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma” Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20 – 22 Aralık 2004

E4. Eskicumalı, A., “Lise Gerçeği: Problemler ve Çözüm Önerileri” 2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No:25, 08-09 Haziran 2002

E5. Eskicumalı, A.,”Öğretmen Eğitimi ve Eğitim Sosyolojisi Dersleri” X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 2, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 7-9 Ekim 2001

E6. Eskicumalı, A.,”Çocuk Ve Toplum: Toplumsal Bir Yaşamın Parçası Olarak Hayat Bilgisi” X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 3, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 7-9 Ekim 2001

E7. Eskicumalı, A., Karabacak, K., “İlköğretim Okullarında Seviye Gruplarının Oluşturulması Ve Eğitimde Fırsat Eşitliği” X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 3, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 7-9 Ekim 2001

E8. Eskicumalı, A., “Eğitimde Program Geliştirme Yaklaşımına Yeni Bir Bakış”, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 1, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya, 9- 11 Eylül 1998.

F. Diğer yayınlar ( Yazılan Ulusal Kitaplar / Kitaplarda Bölümler )

F1.  Eskicumalı, A., “Bölüm 10: Öğretimin Yönetimi” Sınıf Yönetimi Ders Notları, Sakarya 2007

F2.  Eskicumalı, A., “Bölüm 11: Yeni Eğitim Programları ve Değişen Öğretmen Rolleri” Sınıf Yönetimi Ders Notları, Sakarya 2007

F3. İşman, A., Eskicumalı, A., “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” Pegem A Yayıncılık, Ankara 2006

F4.  Eskicumalı, A. “Eğitim, Öğretim Ve Öğretmenlik Mesleği” Öğretmenlik Mesleğine Giriş Editör: Yüksel Özden, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2002

F5.  Eskicumalı, A., “Lise Gerçeği: Adapazarı Merkez Liseleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya 2000

F6.  Taşdelen, M., Sözen, E., Duran, H., Eskicumalı, A., “Avrupa’da İkinci ve Üçüncü Kuşak Türk Gençliği: Kimlik ve Uyum Sorunları” Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya 1999

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Odabaş, S. “Öğretmen Adaylarının Kpss Sınavına İlişkin Görüşleri (Ankara Örneği)” ,  Sakarya Üniversitesi, 2010

2. Örgev, Ö.H. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İl Bünyesinde Yağılan Eğitim Projelerine İlişkin Görüşleri (Adapazarı Örneği)” ,Sakarya Üniversitesi, 2010

3. Karakuş, C. “İlköğretim 1. Kademe öğretmen kılavuz kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi” Sakarya Üniversitesi, 2010

4. Erken, M. “Empati Becerisinin Ahlaki Davranışlar Üzerindeki Etkisi” Sakarya Üniversitesi, 2009

5. Türedi, H. “Örtük programın eğitimde yeri ve önemi”, Sakarya Üniversitesi, 2008

6. Gür, D. “İlköğretim 7. sınıf yeni fen ve teknoloji programının madde ve özellikleri konusunda öğrenci başarısı, öğrenci yüklemeleri ve elektrik konusunda hatırda tutma üzerine etkisi” , Sakarya Üniversitesi, 2008.

7. Göçen, A. “Meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin işletmelerde gördüğü temel beceri eğitiminin etkililiğine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi” , Sakarya Üniversitesi, 2007.

 8. İyican, Ş. “Sakarya ilindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen başarısının değerlendirilmesi”, Sakarya Üniversitesi, 2007.

9. Kabaş, O. “Portfolyo değerlendirme yönteminin ilköğretim birinci kademede uygulanma düzeyi (Sakarya örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2007.

10. Nargül, E. “Alan dışından gelen sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimindeki yeterlilikleri ve karşılaştıkları sorunlar” , Sakarya Üniversitesi, 2006.

11. Canbay, S. “İlköğretim birinci kademede çoklu zekâ kuramı uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri” , Sakarya Üniversitesi, 2006.

12. Kurnaz, A. “Sakarya Anadolu lisesi 1. sınıf öğrencilerinin yabancı dil öğretimine ilişkin faktörler” , Sakarya Üniversitesi, 2006.

13. Karakuş, E. “Göç olgusu ve eğitime olumsuz etkileri (Sultanbeyli örneği)” , Sakarya Üniversitesi, 2006.

14. Yılmaz, T. “Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği)” , Sakarya Üniversitesi, 2006.

15. Okur, T. “Geometri dersindeki başarısızlıkların nedenleri ve çözüm yolları” , Sakarya Üniversitesi, 2006.

16. Aşoğlu, T. “Ortaöğretim hazırlık sınıfı İngilizce öğretiminde yaratıcı drama yönetiminin akademik başarıya ve tutuma etkisi” , Sakarya Üniversitesi, 2005.

17. Önce, B. “Eğitim, ideoloji ve yeniden üretim kuramı” , Sakarya Üniversitesi, 2005.

18. İnan, G. “Fen bilgisi öğretmenlerinin laboratuar etkinliklerini gerçekleştirme düzeylerinin belirlenmesi (Adapazarı örneği)” , Sakarya Üniversitesi, 2005.

19. Ekşioğlu, S. “Lise son sınıf öğrencilerinin ÖSS başarılarını etkileyen zihin dışı faktörler (Adapazarı örneği)” , Sakarya Üniversitesi, 2005.

 20. Yılmaz, M. “Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğretim yaklaşımının akademik başarıya ve tutuma etkisi” , Sakarya Üniversitesi, 2004.

21. Güler, N. “İlköğretim 5. sınıf İngilizce öğretiminde çoklu zeka uygulamalarının akademik başarıya ve tutuma etkisi” , Sakarya Üniversitesi, 2004.

22. Turan, N. “Alternatif bir öğretim modeli: Uluslararası Bakalorya Eğitim Sistemi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'nin birinci basamağı (PYP)” , Sakarya Üniversitesi, 2004.

23.  Kuzuören Kırdar, S. “İlköğretim II. kademe İngilizce ders programlarının yeterliliğine ilişkin öğretmen görüşleri ( Sakarya ili örneği )” , Sakarya Üniversitesi, 2004.

24.  Yüksel, E. “Aday öğretmenlere uygulanan temel ve hazırlayıcı eğitim programlarının yeterliliği (Sakarya ili örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2004.

25. Kara, Y. “Ünite dergilerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri (Sakarya ili Hendek ilçesi örneği)” , Sakarya Üniversitesi, 2004.

26. Cömert, S. “2002 yılı okulöncesi eğitim programı hakkında öğretmen görüşleri ve uygulamaları (Sakarya ili örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2003.

27. Aktan, T. “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (6 ve 7) Ünitelerine İlişkin Branş Öğretmenleri ve Müfettiş Görüşleri – Sakarya İli Örneği”, Sakarya Üniversitesi, 2003.

28. Kayabaşı, B. “İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitapları İle İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Sakarya İli Örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2003.

29. Balkan, F. “Fen Öğretiminde Oluşturmacı Yaklaşım Uygulamasının Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisinin Belirlenmesi”, Sakarya Üniversitesi, 2003.

30. Uslu, M. “İlköğretim İkinci Kademede Demokrasi Eğitimi: Öğretmen ve Öğrencilerin Demokratik Davranışlar Sergileme Düzeyleri (Sakarya İli Örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2003.

31. Ayanoğlu Altun, A. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kuruluşu, İşleyişi ve Milli Eğitim Sistemine Katkıları”, Sakarya Üniversitesi, 2002.

32. Mehmetoğlu, N. “Aday Öğretmenlerin İlköğretim Kurumlarında Yaptıkları Stajlarda Görülen Eksiklikler (Sakarya İli Örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2002.

33. Ürkmez, G. “Toplam Kalite Yönetiminin İlköğretim Okullarındaki Eğitim Programlarının Uygulanabilirliği”, Sakarya Üniversitesi, 2002.

34. Arıkan, F. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Eğitim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”, Sakarya Üniversitesi, 2002.

35. Çoşgun, Z. “Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet: Okul Öncesi Dönemde Cinsiyete Dayalı Toplumsal Rollerin Öğrenilmesi”, Sakarya Üniversitesi, 2002.

36. Aziz, H.  “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başarısında Aile Faktörü”, Sakarya Üniversitesi, 2001

37. Eroğlu, E. “Ailenin Çocuklarda Problem Çözme Yeteneğinin Gelişmesi Üzerindeki Etkisi (Adapazarı Örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2001.

38. Şaban, D. “Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Programa İlişkin Görüş Ve Düşünceleri”, Sakarya Üniversitesi, 2001.

39. Yoleri, S. “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Düzeylerinin Psikolojik İhtiyaçları İle İlişkisi”, Sakarya Üniversitesi, 2001

40. Bektaş, M. “İlköğretimde Hayat B,ilgisi Ders Programının Değerlendirilmesi”, Sakarya Üniversitesi, 2001.

41. Karabacak, K.  “İlköğretimde Seviye Gruplaması”, Sakarya Üniversitesi, 2001.

42. Çakmak, A.  “İlköğretim Okullarında Bilgisayar Destekli Öğretim”, Sakarya Üniversitesi, 2001.

48. Tokyürek, T. “Öğretmen Tutumlarının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi”, Sakarya Üniversitesi, 2001.

49. Güzelyel, S. “İş Eğitimi Programının Etkinliğe İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Sakarya Üniversitesi, 2001.

50. Yıldızeli, Ali İ. “Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklara Bireyselleştirilmiş Öğretim Yöntemiyle Matematik Öğretimi”, Sakarya Üniversitesi, 2000.

51. Öztürk, E. “İlköğretim V. Sınıf Türkçe Derslerinin Yaratıcı Düşünce Açısından Değerlendirilmesi”, Sakarya Üniversitesi, 2000.

52. Bayraktar, R. “Okul Öncesi Öğretmenlerinin 3-6 Yaş Grubu Çocukların Beden Eğitimi Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri (Adapazarı Örneği)”, Sakarya Üniversitesi, 2000.

53. Çoşkun, Ö. “Adapazarı Ortaöğretim Kurumları Üzerine Mukayeseli Program Değerlendirme Çalışması”, Sakarya Üniversitesi, 1999.

 

 

 

Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Intimets Grundtvig Erasmus
Kullanıcı Adı:   Şifre: