Türkçe  English
    Genel Bilgiler

 

Genel Bilgiler
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 4 Temmuz 1997 tarih ve 23039 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olup  Eğitim-Öğretim faaliyetlerini Hendek Kampüsü’nde sürdürmektedir.
1997-1998 yılında Sınıf Öğretmenliği Programı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarına alınan 84 öğrenci ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlayan Eğitim Fakültesi 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılına gelindiğinde 12 adet Lisans Programı ile 3794 öğrenciye, 2 adet Doktora, 10 adet Tezli Yüksek Lisans ve 7 adet Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile yaklaşık 400 öğrenciye lisansüstü seviyede eğitim vermektedir.
Halen Fakültemizde 4 Profesör, 6 Doçent, 49 Yardımcı Doçent, 21 Öğretim Görevlisi, 3 Okutman ve 33 Araştırma Görevlisi olmak üzere  106 akademik personel görev yapmaktadır. Fakültemiz adına başka üniversitelerde doktora öğrenimini sürdüren 8 Araştırma Görevlimiz bulunmaktadır. İdari personelimizin sayısı ise 18’ dir.
 
Bölümler ve Programlar
1)   Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
2)   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktora Programı
Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı
3)   Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doktora Programı
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Programları ve Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4)   İlköğretim Bölümü
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Programı
5)   Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
Fizik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
6)   Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
Felsefe Grubu Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
7)   Özel Eğitim Bölümü
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı
8)   Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı
Türkçe Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
9)   Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
        İngilizce Öğretmenliği Programı
10) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü
        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı
 
Binalar, Yerleşim, Altyapı ve Laboratuvarlar
Eğitim Fakültesi yaklaşık 11500 m2 kapalı alana sahip 5 binada faaliyetine devam etmektedir.
950 m2 lik D-Blok Dekanlık Binası olarak hizmet vermektedir. 4500 m2 lik B-Blokta 12 adet sınıf, 2 adet Lisansüstü Sınıfı, 4 adet Bilgisayar Laboratuarı, 1 adet Materyal Geliştirme Laboratuarı, Öğrenci Yemekhanesi, Kantin, Öğrenci Kulüplerinin Odası ve bazı Öğretim Elemanlarının odaları bulunmaktadır. 2400 m2 lik C Blokta 22 adet sınıf, 3000 m2 lik A-Blokta ise Fizik-Kimya-Biyoloji laboratuarları, Grupla Psikolojik Danışma Odası, Bireysel Danışma Odası, Drama Salonu ve yine Öğretim Elemanlarının odaları bulunmaktadır. Hizmete en son giren E-Blokta ise Toplantı Salonu, Konferans Salonu, Personel Yemekhanesi, Personel Kafeteryası, Kütüphane ve Lisansütü sınıflar başta olmak üzere Öğretim Elemanlarının odaları bulunmaktadır.
Sınıflarda bilgisayar ve sunum cihazları sabit olup, bilgisayar laboratuarları ise devamlı yenilenen donanımı ile çağın ihtiyaçlarına üst düzey karşılık vermektedir.
Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Intimets Grundtvig Erasmus
Kullanıcı Adı:   Şifre: